Personale

Forvalter/Pedel
Lars Funk
Mob: 2213 2115
lars@ronnetheater.dk

Lars har været ansat siden 1/1 2020 som forvalter/pedel.

Opgaven som forvalter og pedel på Rønne Theater er mangeartede, da bygningerne kræver kontinuerlig vedligeholdelse samtidig med gennemførelse af teatrets talrige aktiviteter. Vores forvalter Lars har indført et årshjul, hvor vedligeholdelses- og forbedringsarbejde på bygningerne løbende gennemføres, således at Rønne Theater kan fremstå funktionelt og præsentabelt året rundt.

Lars har et stort engagement og håndværksmæssig viden omkring Rønne Theater, og er en uvurderlig ’mand i marken’ på vores alles – Rønne Theater.